Fotografii nie można uczyć ludzi, oni muszą się nauczyć, jak to robić w najlepszy dla siebie sposób. Mogą się uczyć, oglądając zdjęcia... ale tak naprawdę nie nawiązują bliskiego kontaktu z medium, dopóki nie zrobią kilku kiepskich ujęć.Cecil Beaton

Join 185 other subscribers